Zaimo® ApS er blandt Danmarks førende inden for site management.


Vi bygger, leder og sikrer funktionelle pladser. Vi er bindeledet som sørger for at kreative sjæles visioner kædes sammen med de faktiske økonomiske muligheder og derefter fører dem ud i livet.